Ole (18) går på skole i Armenia: – Man kommer mye tettere på verdensproblemer