Har økt fokuset på ulovlig utbygging – lovprises av Naturvernforbundet

foto