Drapsdømt lillesander fengslet etter brudd på vilkårene: - Hensynet til samfunnsvernet må veie tyngre