Kun 41 kommuner har boplikt, men flere av dem strammer inn

foto