Fengsel, bot og kjøreforbud etter denne utforkjøringen