- Lav eiendomsskatt er Lillesands største fortrinn