Høyre vil sikre økte midler til kultur og idrett

foto