Regjeringen innfører full skjenkestopp og strengere nasjonale tiltak

foto