Spørsmål om habilitet blant halvparten av bystyrets medlemmer

foto