Røde Kors og Blindleia Charter i båtplass-tvist:– Kan være forskjellen på liv og død

foto