Respirator stoppet: Spør Høie om pasientsikkerheten