Thomassen blir nytt medlem i plan- og miljøutvalget

foto