- Jeg skulle heller sagt noen alvorsord til hønene