Ber kommuner som kutter i eldreomsorgen skjerpe seg

foto