Fylkeslegen er optimist, men: – Balansegangen er hårfin

foto