Samlokaliserer nødsentralene; 24 årsverk flyttes fra Lillesand til Kristiansand

foto