Kommer slakteren imøte - fjerner vendehammer

foto