- Trist at også denne badesesongen ser ut til å gå tapt

foto