– Kommer fortsatt til å kalle skolen Møglestu

foto