Vindkraftavtalen er upresis, uforpliktende og økonomisk dårlig