Rekordutbytte fra Agder Energi kan gi redusert skatt

foto