Involvert i alvorlig E18-ulykke: Erkjenner uaktsomhet