Fikk gjennomslag for forebyggende fokus i alkohol-plan