Sørlandet sykehus prøver ut malariamedisin mot koronavirus

foto