– Nesten ingen skademeldinger etter stormen Urd

foto