Dyvik-plan utløser ikke behov for nye kryss og sykkelvei

foto