– Ikke bevisst at sol og skyggediagram var utelatt fra sakspapirene

foto