Kommunedirektørens anbefalinger for varslet byggestopp

foto