Stort politisk flertall for utvikling av Ketil Moes plass

foto