foto
Rådhusbrannen: Rådhuset brant natt til 14. august 1976. Etter en del diskusjon ble det bygd opp igjen likt det som var med en del tilbygninger. Bygget fikk i 1984 tildelt Europa Nostra-prisen for vellykka restaurering. På bildet ses Inger Marie Nilsen med datteren Ingrid i vogna. Fra Lillesand by og sjøfartsmuseum på Agderbilder.no Foto: Harald Sten Nilsen

Da Rådhuset brant