Utsatt for vold, måtte flykte hjemmefra og tyveri i forretning

foto