1.228.000.000 kroner innbetalt i skatt fra Lillesand og Birkenes i første halvår