Totalt 5.308 personer har fått tilbud om studieplass ved UiA i 2023. Det er en nedgang på rundt 300 fra 2022. Dette opplyser Universitetet i Agder på sine nettsider.

– Dette følger tallene på nasjonalt nivå som viser en nedgang i antall tilbud på 0,6 prosent i årets opptak, sammenliknet med 2022. Det tilsvarer omtrent nedgangen i antall tilbud ved UiA, forklarer utdanningsdirektør Greta Hilding.

– En stor del skyldes nedgangen i søkertall til lærerutdanningene, sier hun.

Lavere interesse

Søkertallene viser en markant nedgang for lærerutdanninger i hele landet, og i Grimstad har søkertallet til barnehagelærerutdanningen gått ned med hele 44 prosent. Til sammenligning ligger nedgangen i Kristiansand på 21 prosent.

– Søknadstallene for barnehagelærerutdanningen hadde prosentvis en veldig stor nedgang og der har alle kvalifiserte fått plass, sier Hilding.

Hun synes det er vanskelig å si noe om hvorfor det er slik.

– Det har vært en del negativt fokus på skoleverket og læreryrket når det gjelder arbeidsvilkår og lønn, og kanskje dette er en medvirkende årsak, sier hun.

Studiedirektør: Greta Hilding sier at det er en del ledige studieplasser på flere av ingeniørstudiene, men at masterprogrammet Industriell økonomi og teknologiledelse fremdeles er populært og har gode søkertall. Foto: UiA

Ledige plasser

I tillegg til barnehageutdanningen, er det også flere ledige plasser blant annet på flere av ingeniørstudiene. Disse er det fremdeles mulig å søke på.

– Det er ikke så stor forskjell fra tidligere, men det er en god del ledige plasser, sier studiedirektør Hilding.

Hun legger til at det er noen studier som alltid har gode søkertall.

– Det 5-årige ingeniørstudiet Industriell økonomi og teknologiledelse, som har ganske høy poenggrense, er fremdeles populært, sier hun.

Følger trenden

– Også søkertallene til sykepleierutdanningen har gått ned i både Grimstad og Kristiansand, slik som i resten av landet. Men vi har fortsatt relativt gode søkertall og regner med å få fylt opp alle plassene, sier hun.

Populært

Blant de mest populære studieprogrammene i Grimstad er vernepleie, som har 35 plasser.

– Bachelorprogrammet i vernepleie har god søkning og er nesten alltid på topplisten over studier med høy poenggrense, sier Greta Hilding ved UiA.

Flere kvinner

6 av 10 av dem som har fått tilbud om studieplass ved UiA er kvinner, og ligger på samme nivå som i 2022.

Nærmere halvparten av tilbudene som er sendt ut er til personer bosatt i Agder.

– Rundt 46 prosent av tilbudene er sendt til personer bosatt i Agder, mot 47 prosent i fjor, står det på UiA sine nettsider.

Førstevalg

Godt over halvparten av søkerne kommer inn på sitt førstevalg - nærmere bestemt 63 prosent. Andelen av søkere som får tilbud om første- eller andrevalget ligger på 79 prosent.

Studieplasser: Rundt 46 prosent av tilbudene om studieplass er sendt til personer bosatt i Agder, mot 47 prosent i fjor, opplyser UiA. Foto: Peer Andreassen

Poengrekord

Rettsvitenskap, som har studiested i Kristiansand, setter poengrekord og er karaktermessig det vanskeligste bachelorstudiet å komme inn på ved UiA noensinne.

– Det er naturlig å tenke at dette har å gjøre med at vi nå tilbyr master i rettsvitenskap, sier utdanningsdirektør Greta Hilding.

Det var dobbelt så stor interesse for bachelorstudiet i rettsvitenskap i forhold til i 2022.

– Masterstudiet er svært populært og hadde ved søknadsfristen 328 søkere som kjempet om 40 studieplasser, står det på UiA sine nettsider.