Barnetoget vil som tidligere starte på Fagertun/Dovre og avslutte ved Lillesand kirke. Borgertoget vil følge sammen rute, men avslutte på Havnetomta - her vil også folkefesten avholdes i år.

Noen innfartsveier til sentrum vil måtte stenges noe annerledes enn tidligere år.

Følgende veier inn til Lillesand sentrum stenges permanent for biltrafikk kl. 06:00 om morgenen 17. mai, og åpnes igjen når folkefesten på Havnetomta er avsluttet:

  • Øvregate ved kryss Sypressgate

  • Skolegata ved kryss Smedmyrgata

  • Fagertunveien ved kryss Østre Kystvei

Følgende veier stenges rett før togene, men holdes åpen mellom togene:

  • Storgata ved kryss Nygårdsgata

  • Jernbanegata ved kryss Sypressgata

  • Bellevue ved kryss Nedreberg

  • Strandgata ved kryss Nygårdsgate (Stenges for trafikk fra Kokkenes)

  • Oddekleiva ved kryss Jernbanegata