Tapsgrenser i hestespill: Alvorlige konsekvenser for lokale arbeidsplasser og SFO-tilbud

foto