Derfor kan ikke Lillesand kommune bruke mineralolje