Fylkesordføreren er mann. Varaordføreren er mann. Alle utvalgslederne er menn. Flere nestledere er menn

foto