Vil endre reglement for båtplasser, unngå «sniking» og skjerpe kontrollen

foto