– Hvorfor er bensinen alltid dyrere i Lillesand enn i Grimstad?

foto