Vegvesenet 2015: 3,5 km tunnel - Nye Veier 2020: Null tunnel

foto