Tilleggsavtale for vindkraften skal sikre kommunen økonomisk

foto