Sjøredningskorpset har fått egen treningsskøyte

foto