Hentet av ambulanse etter påkjørsel i Lillesand

foto