Fulgte planutvalget - vedtok planen for idrettsplassen

foto