Tingretten måtte avgjøre søskenstrid om bruk av fritidsbolig