Slik svarte ordføren på forespørselen om Moria-leiren