Høytrykk og lavtrykk barker sammen over Sørlandet

foto