Utlyste rektorstilling på nytt – fikk færre søkere