Svarer på kritikken:– Statsforvalter tar også feil noen ganger

foto