Vurderer rettslige skritt dersom klageadgangen ikke blir reell